TOP 2016 - Practice Session

Rank Organization Username 1
100
Points
1 TOI YecineMegdiche 100
00:03:07
100
00:03:07
2 TOI FirasIsmail 100
00:03:11
100
00:03:11
3 TOI HamzaOuni 100
00:03:53
100
00:03:53
4 TOI BilelGhorbel 100
00:04:12
100
00:04:12
5 TOI MalekSouissi 100
00:21:31
100
00:04:17
6 TOI JiheneBenTekaya 100
00:04:18
100
00:04:18
7 TOI KhalilBattikh 100
00:04:20
100
00:04:20
8 TOI YasserRabhi 100
00:04:36
100
00:04:36
9 TOI NassimWalha 100
00:05:07
100
00:05:07
10 TOI FyrasElyahyaoui 100
00:05:12
100
00:05:12
11 TOI FirasTrabelsi 100
00:05:26
100
00:05:26
12 TOI AhmedDrira 100
00:06:10
100
00:06:10
13 TOI TarekLaamouri 100
00:06:19
100
00:06:19
14 TOI YoussefChemli 100
00:06:44
100
00:06:44
15 TOI AhmedRekik 100
00:11:26
100
00:07:31
16 TOI NidhalAbidi 100
00:07:42
100
00:07:42
17 TOI AmnaSnene 100
00:09:26
100
00:09:26
18 TOI FadhelOmar 100
01:07:17
100
00:09:41
19 TOI OdayElouej 100
00:10:27
100
00:10:27
20 TOI MortadhaAbderrahim 100
00:11:28
100
00:11:28
21 TOI YoussefSellami 100
00:11:37
100
00:11:37
22 TOI IyedBenHadjDahmen 100
00:34:45
100
00:13:37
23 TOI ChihebOuledAhmed 100
00:14:53
100
00:14:53
24 TOI NourBouzid 100
00:17:55
100
00:17:55
25 TOI AdamKhachnaoui 100
00:20:23
100
00:20:23
26 TOI MehrezBouasker 100
00:20:24
100
00:20:24
27 TOI MohamedEmirHajji 100
00:20:29
100
00:20:29
28 TOI MohamedMalekMahjoub 100
00:21:22
100
00:21:22
29 TOI AbbesOmar 100
00:22:18
100
00:22:18
30 TOI MohamedKhalilLiouane 100
00:24:11
100
00:24:11
31 TOI FirasMedini 100
00:43:58
100
00:24:40
32 TOI RaziBouzayen1 100
00:26:28
100
00:26:28
33 TOI AmineHayder1 100
00:39:33
100
00:27:00
34 TOI WissalAbbassi 100
00:30:59
100
00:30:59
35 TOI RamiTrabelsi 100
00:31:43
100
00:31:43
36 TOI AhmedSelmi 100
00:49:41
100
00:33:17
37 TOI TarekAloui 100
00:39:00
100
00:39:00
38 TOI ZiedJaber 100
00:45:14
100
00:45:14
39 TOI KayesGarbaya 0
01:07:12
0
00:00:00
39 TOI IlyessAmara 0
00:41:48
0
00:00:00
39 TOI AmiraAmri 0
00:33:36
0
00:00:00
39 TOI ElaBenSaad 0
01:08:08
0
00:00:00
39 TOI ahmedtop 0
00:00:00
39 TOI FirasTlili 0
01:06:03
0
00:00:00
39 TOI MoetezZouaidi 0
00:39:37
0
00:00:00
39 TOI RanimZgaren 0
00:48:10
0
00:00:00
39 TOI NaderWelhazi1 0
00:38:36
0
00:00:00
39 TOI AyaBenSaad 0
00:56:25
0
00:00:00