John F. Ross C.V.I. Members


Rank Username Points Problems
1 1405 jihua5758 141 49
2 903 perogne 116 53
3 Get_Shrekd_Fedora_Scrublord 55 18
4 ayyyyyyyyyyyyyyyyyLAMO 53 4
5 1404 datho7561 16 3
6 rkaune 15 3
7 rkaune2 11 2
8 arlat4045 2 1
9 Witalia 0 0
9 richkaune 0 0
9 ericpeng0829 0 0
9 alinaqvi01n 0 0
9 Xapity 0 0
9 samith2439 0 0