John F. Ross C.V.I. Members


Rank Username Points Problems
1 1403 jihua5758 132 49
2 Get_Shrekd_Fedora_Scrublord 55 18
3 ayyyyyyyyyyyyyyyyyLAMO 53 4
4 1404 datho7561 16 3
5 rkaune 15 3
6 rkaune2 11 2
7 arlat4045 2 1
8 Witalia 0 0
8 richkaune 0 0
8 ericpeng0829 0 0
8 alinaqvi01n 0 0
8 Xapity 0 0
8 samith2439 0 0
8 Trykartehai 0 0
8 xidoj85847 0 0
8 johnnoel 0 0